140U Aquila Thunderblack Bass Ukulele 4 String Set

Bass Ukulele Strings by Aquila
  • Ukulele Bass 4 String Set
  • Black Colored Strings
  • Made in Italy

140U Aquila Thunderblack Bass Ukulele 4 String Set

$26.95
Bass Ukulele Strings by Aquila
140U Aquila Thunderblack Bass Ukulele 4 String Set

140U Aquila Thunderblack Bass Ukulele 4 String Set

$26.95
Bass Ukulele Strings by Aquila
$26.95
  • Ukulele Bass 4 String Set
  • Black Colored Strings
  • Made in Italy